Rozprávkový svet MaKiLe, o.z.

Občianske združenie Rozprávkový svet MaKiLe, o.z. bolo založené v roku 2017.

Bolo založené za účelom napomáhať deťom duševnému rozvoju, upevňovať ich schopnosti a nadanie v umeleckej, v seba prezentačnej a sociálnej oblasti, socializovať deti s poruchami učenia a pozornosti. Účelom združenia je aj zameriavanie sa na výuku rodičov s ohľadom na výchovný vplyv na ich deti. Stanovy združenia si môžete prečítať tu.

Predsedníctvo občianskeho združenia:


Mgr.art. Kristína Letková
Predseda OZ

Marek Letko
Podpredseda OZ

Chcete nás podporiť?

Svoje finančné dary môžete posielať na transparentný bankový účet:

SK77 8330 0000 0020 0132 8509

Ak nám budete posielať dar na určitý účel, napíšte ho prosím do poznámky platby (prípadne nám pošlite e-mail na ).

Plánované investície: